İstanbul Brülör

Brülör Sorunları ve Çözümleri

Sorun Muhtemel Nedeni Çözümü
Brülör çalışmıyor a) Kazan termostatı bağlantılarında temassızlık vardır.
b) Sigorta atmış olabilir.
c) Minimum Gaz Basınç Presostatı gerekenden daha yüksek değere
ayarlıdır veya bağlantılarda temassızlık vardır
d) Nötr hattı gelmiyor olabilir.
e) Minimum Gaz Basınç Presostatının bağlantılarında hata vardır.
f) Fan motoru termiği cihazı devre dışı bırakmış olabilir.
a) Kontrol ediniz.
b) Kontrol ediniz.
c) Minimum Gaz Basınç Presostatını istenenden 3 ila 4 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız ve bağlantıları kontrol ediniz.
d) Kontrol ediniz.
e) Minimum Gaz Basınç Presostatının bağlantıları normalde açık bağlantı klemenslerine yapınız.
f) termik akımını fan akım ayarına ayarlayınız.
Cihaz ön
süpürme yapıyor
fakat, ana brölür
devreye gireceği
zaman arızaya
geçip ikaz
lambası yanıyor.
a) Minimum Gaz Basınç Presostatının ayarı yüksek bir değere ayarlanmıştır.
b) Tesisatta hava vardır.
c) Ana veya emniyet solenoid vanalarından biri görev yapmıyor olabilir.
c-1) Solenoid vanalardan biri kapalı olabilir.
c-2) Ana veya emniyet solenoid vanalarından biri pislik ile tıkanmış olabilir.
c-3) Solenoid vanalarından birine elektrik gelmiyordur.
d) Ateşleme trafosu ateşleme yapmıyordur.
e) Yanma havası uygun değildir.
a) Minimum Gaz Basınç Presostatının ayarını istenenden 3-4 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız.
b) Ölçüm nipelinden tesisattaki havayı tahliye ediniz.
c) Solenoid vanalarına elektrik gelmiyor.
Ölçü aleti ile 220 V geldiğini kontrol edin.
c-1) Ana solenoid vanasını ayarlı, emniyet solenoid vanasını tam açık olacak şekilde ayarlayınız.
c-2) Temizleyiniz.
c-3) Solenoid vana uçlarına 220 volt geldiğini gözleyiniz.
d) Kontrol ediniz.
e) Hava ayarını azaltarak veya çoğaltarak yeniden ayarlayınız.
Cihaz ön
süpürme
yapıyor fakat,
ana brölür hiç
devreye
girmiyor.
a) Hava Presostatının ayarı istenilenden yüksek bir değere ayarlanmıştır.
b) Hava Presostatı bağlantılarında hata olabilir
a) Brölür tiplerine göre nominal debi ile çalışırken gerekli olan hava basıncını yaklaşık olarak 1-2 mbar daha düşük bir değere ayarlayınız.
b) Hava Presostatı bağlantıları normalde açık klemenslere yapılmalıdır
Brülörde ön alev
oluşuyor fakat
ana alev
oluşmuyor
a) İyonizasyon çubuğuna gerekli akım gelmiyordur.
a-1) İyonizasyon çubuğu uçları ön alev içinde değildir.
a-2) İyonizasyon çubuğu istenilen akımı üretmiyordur.
a) Elektrot konumunu:
a-1) “Elektrotların Türbülatöre Göre Pozisyonu” bölümüne bakarak kontrol ediniz.
a-2) İyonizasyon çubuğu hattına seri bir ampermetre bağlayarak 15 ila 100 mA arasında akım olduğunu ölçünüz.
Brülör  motoru çalışmıyor a) Motor termiği atmıştır.
b) Motora gerekli gerilim gelmiyordur.
c) Fazla ısınmaktan dolayı devreden çıkıyordur.
d) Beyinden motora giden hat kopmuştur.
e) Motor yanmıştır.
a) Termiği kontrol ederek akımını yeniden ayarlayınız ve reset düğmesine basınız.
b) Ölçüm uçlarından 220 volt geldiğini kontrol ediniz.
c) Yeniden çalıştırınız.
d) Kontrol ediniz.
e) Kontrol ediniz